© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon

Udflugter og rejser til historiske steder

arrangeret af Historisk samfund for Roskilde Amt

Lørdag d. 2. maj 2020    

 

Forårsudflugt til Nordsjælland

 

Historisk Samfunds forårsudflugt vil gå til Nordsjælland lørdag den 2. maj 2020 med afgang kl. 07.30 fra pladsen ved Rådhuset, Køgevej 80, Roskilde (indkørsel fra Gormsvej). Hjemkomst forventes ca. kl. 18.00.

Vi har tidligere besøgt Nordsjælland i flere omgange.

Sidste gang var i 2007, hvor turen - i anledning af ”Industriens År” - bl.a. gik til Krudtværksmuseet i Fre-deriksværk, Hammermøllen i Hellebæk og Nivaagaard Teglværk.


Denne gang vil fokus være på Middelalderens Nordsjælland, dvs. perioden fra midten af 1000-tallet til Reformationen i 1536. - Nordsjælland er overvejende en betegnelse for egnen nord for København mellem Roskilde Fjord og Øresund.

Området har siden 1500-tallet været præget af kongernes slotte og skove. Hvor der i Middelalderen på det øvrige Sjælland blev oprettet et utal af herregårde, oprettedes ingen - eller så godt som ingen - i Nordsjælland.

Derimod byggedes der slotte, kirker og klostre, og det er et skønsomt udvalg af disse, vi skal besøge.


Jørlunde Kirke (der menes at være bygget af Skjalm Hvide), Æbelholt Kloster (eller rettere ruinerne af et augustinerkloster), Nødebo Kirke (Nordsjællands ældste kirke), Esrum Kloster & Møllegård (anlagt af Cistercienserordenen i 1151), ruinerne af Søborg Slot (hvor den senere dronning Margrete 1. angiveligt blev født i 1353), Gurre Slotsruin (hvor kong Valdemar 4. Atterdag døde i 1375), Karmeliter-klosteret med Sct. Mariæ Kirke i Helsingør, Birkerød Kirke (en af Nordsjællands mange middelalderkirker med kalkmalerier) og Bastruptårnet (fra omkring 1120, opført af Ebbe Skjalmsen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turen koster 650,- kr. pr. person, og beløbet dækker bustransport, entreer, rundvisning i Karmeliterklosteret med Sct. Mariæ Kirke, frokost med øl/vand og snaps samt kaffe ved bussen på passende steder.


Tilmelding til kassereren pr. e-mail: benthansen60@hotmail.com eller pr. telefon: 27 29 11 95 senest d. 19. marts 2020 - hvorefter opkrævning af deltagerbidrag vil blive udsendt til de tilmeldte deltagere.


PS! Der er gratis døgnparkering lørdag/søndag ved Rådhuset, indkørsel fra Gormsvej.


Med venlig hilsen
Turudvalget - Niels Thomsen, Henrik Denman og Bent Hansen

Tidligere arrangementer:

Lørdag 28. september 2019   

 

Efterårsudflugt til Viborg-egnen

Afgang kl. 08.00 fra pladsen ved Rådhuset, Køgevej 80, Roskilde (indkørsel fra Gormsvej). Hjemkomst forventes søndag d. 29. september ca. kl. 20.00.

Det er første gang, at Historisk Samfund gennemfører en tur til denne landsdel.
Så det er vel på tide, at det sker.

Vi vil - udover et generelt danmarkshistorisk fokus - også forsøge at ”komme rundt om” bl.a. kirke- og klosterhistorie, kunsthistorie, litteraturhistorie og erhvervs-historie.


Dag 1
Om lørdagen kører vi - via Odden-Ebeltoft - til Viborg, hvor vi overnatter og spiser
en middag sammen på Palads Hotel, der ligger centralt i Sct. Matthias Gade. 
Turen vil hovedsageligt foregå i og omkring Viborg.

Vi håber at genskabe lidt af ”historiens sus” ved at besøge udvalgte steder, der kan give et indtryk af Viborgs enorme betydning i Danmarkshistorien.


Her kan fremhæves byens middelalderlige bykerne, der er næsten uforandret
med bugtede, snævre gader.

Det oprindelige bytorv, Gammel Torv, der ligger foran domkirken, er bl.a. omgivet af Latinskolen og det tidligere rådhus, nu Skovgaard Museet.

Nord for domkirken ligger Stænderpladsen og Gråbrødre Kloster; mod øst Bispegården med rester af Mariaklostret.

Hovedgaden Sct. Mogens Gade rummer bygningsrester fra middelalderen og flere gamle adelsgårde. Sct. Matthias Gade og Vestergade er byens vigtigste handelsstrøg. Nytorv med Amtmandsgården og Stillings Gård - og Hjultorvet med Viborg Museum er anlagt på to af byens gamle kirkegårde.
 

Vi har også lavet en aftale med det arbejdende fabriksmuseum Bruunshåb Gamle
Papfabrik lige i udkanten af Viborg, som er et af de få arbejdende fabriksmuseer i Danmark.

Hertil kommer et besøg ved de nyligt udgravede rester af Niels Bugges ridderborg, der kan føres tilbage til 1300-tallet, ligesom herregårdene Hald og Tjele står på besøgslisten.

Måske når vi også til Finderup, hvor mordet på kong Erik 5. Klipping fandt sted Sankt Cæcilie nat den 22. november 1286.


Dag 2
På hjemturen om søndagen - som sker via Fyn - vil vi besøge Blicheregnens 
Museum i Thorning og Grathestenen, der er rejst til minde om Slaget på Grathe Hede
den 23. oktober 1157, som var afslutningen på borgerkrigen om kongemagten
mellem Svend 3. Grathe, Knud 5. og Valdemar 1. den Store.


Pris og tilmelding
Turen vil koste 2.000,- kr. pr. person i dobbeltværelse og 2.300,- kr. i enkeltværelse,
og beløbet dækker bustransport, formiddagskaffe på færgen, overnatning,
middag, entreer og to frokoster med øl/vand og snaps samt kaffe ved bussen på
passende steder.fterårsudflugt til Viborg-egnen

Tilmelding til kassereren pr. e-mail: benthansen60@gmail.com eller pr. telefon:

27 29 11 95 senest d. 6. august 2019 - hvorefter opkrævning af deltagerbidrag vil blive udsendt til de tilmeldte deltagere.

 

Med venlig hilsen

Turudvalget - Henrik Denman, Niels Thomsen, Henrik Denman og Bent Hansen

PS! Der er gratis døgnparkering ved Rådhuset, indkørsel fra Gormsvej

Lørdag 4. maj 2019    Forårsudflugt til Vestfyn

Afgang kl. 07.00 fra pladsen ved Rådhuset, Køgevej 80, Roskilde (indkørsel fra Gormsvej).

Hjemkomst forventes ca. kl. 19.00.

Det ser ud til, at Vestfyn aldrig har været mål for en af Historisk Samfunds ekskursioner. Dette har vi besluttet at råde bod på, når vi til maj drager afsted til denne del af Danmark. Vestfyn er måske en smule upåagtet, men kan bl.a. byde på Fyns højeste punkt - Frøbjerg Bavnehøj. Derudover er der - som overalt i Danmark - smukke landskaber, historiemættede købstæder, interessante og velbevarede herregårde og kirker samt tankevækkende oldtidsminder og mindesmærker.

Vi vil bl.a. besøge Assens og Bogense samt Assens og Husby kirker. Derudover vil vi forsøge at lave en besøgsaftale med Harridslevgaard Slot.

Et par af de mange oldtidsminder og mindesmærker vil blive udvalgt til et besøg, herunder ikke mindst Glavendrup-stenen med Danmarks længste runeindskrift, samt Lusehøj, syd for Glamsbjerg og med udsigt over Helnæsbugten, hvor der ligger en samling af Danmarks største og mest imponerende gravhøje.

Vi vil også gøre holdt ved mindestenen for slaget ved Øksnebjerg i 1535, hvor Johan Rantzaus hær under Grevens Fejde besejrede lübeckerne.

Frokosten på Marcussens Hotel i Assens er allerede bestilt.

Turen vil koste 750,- kr. pr. person, og beløbet dækker bustransport, entreer, rundvisning på Harridslevgaard Slot, frokost med øl/vand og snaps samt kaffe ved bussen på passende steder.

 

Tilmelding til kassereren pr. e-mail: benthansen60@gmail.com eller pr. telefon: 27 29 11 95 senest d. 21. marts 2019 - hvorefter opkrævning af deltagerbidrag vil blive udsendt til de tilmeldte deltagere.

 

Med venlig hilsen

Turudvalget - Herman Hermansen, Niels Thomsen, Henrik Denman og Bent Hansen

PS! Der er gratis parkering ved Rådhuset, indkørsel fra Gormsvej

Efterårsudflugt til Slesvig 22. – 23. september 2018

Historisk Samfunds efterårsudflugt vil i år gå til Slesvig. Det bliver igen en weekend-udflugt med start lørdag d. 22. september 2018 kl. 07.00 fra pladsen ved Rådhuset, Køgevej 80, Roskilde (gl. indgang).

Forventet hjemkomst søndag d. 23. september ca. kl. 19.00.

Det er mere end 50 år siden, at Historisk Samfund gennemførte en tur til denne landsdel. I 1967 afvikledes en 3-dages-tur til Sydslesvig, hvor man gennemtrevlede den vestlige del af landsdelen med besøg i bl.a. Husum, Frederiksstad og Tønning samt marsken og digerne. - En planlagt tur i 2008 måtte desværre aflyses pga. manglende tilslutning. Men nu prøver vi altså igen i håbet om bedre held denne gang.

Vi vil forsøge at dække landsdelen ind så godt som muligt, men i år den østlige del. Vi vil besøge en række steder, som bl.a. har haft en stor betydning i hele den lange danske historie.

Om lørdagen kører vi til Slesvig By, hvor vi overnatter og spiser en middag sammen. Undervejs til Slesvig vil vi besøge Flensborg, herunder Helligåndskirken og måske Istedløven. Ligeledes besøges Glücksborg Slot og Husby Gravplads samt en eller to herregårde i den østligste del af Angel. Inden ankomsten til Slesvig By køres forbi Sankelmark, hvor et af slagene under 2. Slesvigske Krig i 1864 fandt stad. - Hvis tiden (og vejret) tillader det, vil vi tage en kort spadseretur i Slesvig By inden middagen.

Om søndagen besøges Slesvig Domkirke, Vikingemuseum Hedeby og Dannevirke Museum samt måske Gottorp Slot og Erik-stenen ved Slesvig By. Herefter går turen tilbage mod Roskilde midt på eftermiddagen.

Under hele turen vil der løbende blive givet et overblik over den lange, righoldige, spændende og dramatiske historie i forholdet mellem kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten.

Turen vil koste 1.850,- kr. pr. person i dobbeltværelse og 1.975,- kr. i enkeltværelse, og beløbet dækker bustransport, overnatning, middag, entreer og to frokoster med øl/vand og snaps samt kaffe ved bussen på passende steder.

Tilmelding sker til kassereren pr. e-mail: benthansen60@gmail.com eller på telefon: 2729 1195 senest d. 7. august 2018, hvorefter opkrævning af deltagerbidrag vil blive udsendt til tilmeldte deltagere.

Med venlig hilsen

Henrik Denman, Herman Hermansen, Niels Thomsen og Bent Hansen

PS! Der er gratis døgnparkering lørdag/søndag ved Rådhuset, indkørsel fra Gormsvej

Lørdag 5. maj 2018

Forårsudflugt til Nordøstfyn

Historisk Samfunds forårsudflugt vil gå til Nordøstfyn lørdag den 5. maj 2018


Afgang kl. 07.00 fra pladsen ved Rådhuset, Køgevej 80, Roskilde (indkørsel fra Gormsvej). Hjemkomst forventes ca. kl. 18.00.

Nordøstfyn opfattes ofte som synonymt med halvøen Hindsholm, men også området syd for Kerteminde og Munkebo byder sig naturligt til. Ofte omtales Hindsholm som Fyns svar på Skagen. Lyset er fantastisk, fordi halvøen er omgivet af vand på tre sider.

Det så malere som Johannes Larsen og Fritz Syberg. Og sandt er det, at Hindsholm har en utrolig varieret natur, som spænder lige fra store bakker til flade strandenge og stejle klinter.

Hindsholm er endvidere krogede veje kranset af stynede popler, små landsbyer med bindingsværkshuse, smukke kirker og gamle herregårde samt et utal af markante fortidsminder. Og uanset hvor du er, har du en formidabel udsigt lige om hjørnet.

Vi vil bl.a. besøge Vikingemuseet Ladby og et par af de mange kirker. Derudover vil vi forsøge at lave en besøgsaftale med en af de mange interessante og velbevarede herregårde i området, ligesom et par af de mange oldtidsminder vil blive udvalgt til et besøg.

Ligeledes bliver der måske også tid til et - ganske vist kort - besøg på Johannes Larsen Museet i Kerteminde.

Frokosten med buffeten ”Fynshoved er fin” på Tornøes Hotel i Kerteminde er allerede bestilt. 

Turen vil koste 850,- kr. pr. person, og beløbet dækker bustransport, entreer, rundvisning på Vikingemuseet Ladby, frokost med øl/vand og snaps samt kaffe ved bussen på passende steder.

Tilmelding til kassereren pr. e-mail: benthansen60@gmail.com eller pr. telefon: 27 29 11 95 senest d. 22. marts 2018 - hvorefter opkrævning af deltagerbidrag vil blive udsendt til de tilmeldte deltagere.

Med venlig hilsen

Turudvalget: Herman Hermansen, Hans Jeppe Ravn, Henrik Denman og Bent Hansen

PS! Der er gratis parkering ved Rådhuset, indkørsel fra Gormsvej