© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon

Møder og foredrag i Historisk Samfund og Museumsforeningen

Mandag 20. januar 2020   

Frederik d. 8.

Journalist og forfatter

Poul Smidt

 

 

 

 

 

Og på vej mod 100-året for Genforeningen 1920 vil foredraget også give et helt nyt perspektiv på krigen i 1864 med kapitlet "Kronprins i krig" med Frederik som officer på tilbagetoget op gennem Jylland.

 

Dronning Margrethe har om sin oldefar sagt, at han nok var mere interesseret i samfundsforhold end man ville synes godt om i dag - og det vil foredragsholderen godt skrive under på - og fortælle om.


Poul Smidt har arbejdet med bogen i flere år og er forsinket af de overraskelser, som er kommet op fra de kongelige arkiver i København, Oslo og Hannover, som han har haft særlig tilladelse til at kigge i. Desuden er der gennemgået arkiver i Berlin og Hamborg.

Alle foredrag finder sted i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgaard med indgang fra Gormsvej)

Tidspunkt: Hver gang kl. 19:30 – 21:30

Der er gratis og fri adgang for alle.

Hvordan slipper man afsted med at kradse i tidligere glansbilleder fra det kongelige hus, spørger journalist Poul Smidt, der er på vej med biografien om Frederik 8. (1906-1912) - dronningens oldefar mellem familie, kongemagt og folkestyre.

Christian 9. står flankeret af sin søn og efterfølger, Kronprins Frederik (8.) og hans søn Prins Christian (10.) Kongelig hoffotograf Carl Sonne.

D

Mandag 24. februar 2020


Den kolde krig sammenlignet

med situationen i dag


Niels Bo Poulsen
Institutleder ved Forsvars-

akademiet, Militærhistoriker

 

Oplever vi en ny kold krig med Rusland?

Dette vil Niels Bo Poulsen diskutere, idet han vil fokusere på forskelle og ligheder mellem den aktuelle sikkerhedspolitiske situation og perioden vi normalt kalder den kolde krig, dvs. tiden mellem 2. Verdenskrig og Østblokkens opbrud 1989-1991. 

Han vil forsøge at give en karakteristik af den kolde krig og dens dynamikker.

Alle foredrag finder sted i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgaard med indgang fra Gormsvej)

Tidspunkt: Hver gang kl. 19:30 – 21:30

Der er gratis og fri adgang for alle.

Arrangementer fra tidligere perioder:

Mandag 16. marts 2020:     Generalforsamling - se her

 

Derefter: 

Hal Koch 

 

Jes Fabricius Møller 

Lektor, dr.phil.

Hal Koch (1904-1963) er blevet kendt som demokratitænker og som fortolker af Grundtvig. Spørgsmålet er imidlertid, i hvor høj grad de to ting hænger sammen?

 

Foredraget vil gennemgå Hal Kochs liv og værk og udlægge, hvordan man skal forstå hans rolle som akademiker og intellektuel før, under og efter Besættelsen.


Jes Fabricius Møller er også kongelig ordens-historiograf og blev dr.phil. på en afhandling om netop Hal Koch.

Alle foredrag finder sted i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgaard med indgang fra Gormsvej)

Tidspunkt: Hver gang kl. 19:30 – 21:30

Der er gratis og fri adgang for alle.

Mandag 20. april 2020


Hedeboegnen – fra bondeland til forstad


Mikkel Stage, arkivar ved Greve kommunearkiv

Hedeboegnen er området mellem Køge, Roskilde og Tåstrup.

Tilbage i tiden var det et frugtbart og velhavende bondeland med store gårde i de mange landsbyer og en blomstrende kultur. Det var her, man fandt Danmarks bedste jord, og det var her, kvinderne gennem århundreder broderede de smukke hedebobroderier, som op gennem 1800-tallet blev ophøjet til national kulturarv.


Kulturlandskabet er dog ændret radikalt gennem de sidste 100 år. Først gennem den spirende feriekultur, der trådte sine barnesko langs strandene ved Køge

Alle foredrag finder sted i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgaard med indgang fra Gormsvej)

Tidspunkt: Hver gang kl. 19:30 – 21:30

Der er gratis og fri adgang for alle.

Lørdag 2. maj 2020


Historisk Samfunds forårsudflugt går til Nordsjælland.

Læs mere her

 

Mandag 25. maj 2020


Roskilde Miniby


Finn Gaunaa, pens. skoleleder, formand for Minibyens venner

Modellen af Roskilde år 1400 var en gave, en række borgere skænkede Roskilde Kommune i anledning af 1000-årsjubilæet 1998.


Når vi mødes ved minibyen, vil der blive berettet en del mere om modellens op- og nedture pga. manglende vedligeholdelse, hærværk, vejrlig og skiftende politisk vilje til at fremtidssikre model-len. Kommunen fandt penge til en overdækning, og i ly af denne har foreningen Minibyens Venner genopstillet en model, der er betydelig tættere på det historiske Roskilde, end den der blev revet ned.


I den nyopstillede model har vi bestræbt os på at lave noget, der ikke bare ligner en landsby med 12 kirker, 5 klostre og en stor domkirke med tilhørende bispegård. Hvordan vi har grebet opgaven an, vil man kunne høre om, når vi står ved resultatet af de mange overvejelser.


Og så kan vi naturligvis foretage os en byvandring og se og tale om alle detaljerne i det, der giver sig ud for at være Roskilde, som staden så ud år 1400.


OBS: Vi mødes ved minibyen, Skt. Ibsvej, kl. 19.00

Tidligere arrangementer:

Mandag  25. november 2019   

Årbogspræsentation 

 

Årbog 2019 for Historisk Samfund

for Roskilde Amt udkommer

25. november og vil blive præsenteret

på  et arrangement denne aften.

Desuden vil flere af forfatterne
præsentere deres artikler og berøre
andre aspekter af deres artikels emne.
Årbogen indeholder 7 forskellige artikler. Emnerne er meget forskellige og fra forskellige historiske perioder fra middelalder til nutid. Vi kommer rundt i hele det gamle Roskilde Amt.

Blandt emnerne kan noteres:
•    Hvorfor og hvordan fællesdyrskuet kom til Roskilde i 1969, skrevet af Henrik Denman
•    Naturkatastrofen i 1872 med de store oversvømmelser, som især ramte Lolland Falster, men også voldte store ødelæggelser langs Køge Bugt og i Køge by
•    Forbrydelser, dødsdomme og henrettelser i Roskilde-området i det 16. til 19. århundrede med udgangspunkt i de mange forskellige henrettelsessteder og galgebakker. 

Der vil være kortere oplæg med udgangspunkt i deres artikler af Tommy Hansen, Kjeld Ejdorf samt Gorm Bruun Hansen.
På mødet kan medlemmer få udleveret Årbog 2019. Årbogen kan også ved den lejlighed erhverves af andre ved indmeldelse i Historisk Samfund eller ved køb på stedet.
Arrangementet finder sted i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgård) med indgang fra Gormsvej.

Tidspunkt kl. 19:30 – 21:30
Der er gratis og fri adgang for alle.

Mandag 2. september 2019 kl. 19.30  

Skibsvrag i Køge havn


Jeppe Færch-Jensen, udgravningsleder, cand.mag. i forhistorisk arkæologi 

 

I løbet af 6 varme uger i sommeren 2018 udgravede og dokumenterede arkæologer fra Museum Sydøstdanmark et 18 meter langt skibsvrag fra den sene middelalder i Køges Søndre Havn-område ud for PensionDanmarks boligbyggeri på området.


Udgravningen var et kapløb med tiden på flere måder. Byggeriet var nært forestående, og betonkanonerne holdt på kanten og ventede, og da sommerens tørke var på sit højeste, udtørrede skibstømmeret under den nådesløse sol.

Med frivillige kræfters hjælp lykkedes det dog at få bjærget alle dele af vraget på tilfredsstillende vis, og det bjergsomme arbejde med nøje registrering af hvert enkelt stykke tømmer kunne tage fart.

Denne del af projektet er blevet udført henover vinteren, og sideløbende er der udtaget prøver til analyse fra tømmer, fra tovværk, fra vandtætningsmateriale og fra tjære, som i skrivende stund bearbejdes flittigt af internationale eksperter.

 

Hvordan udgravningen forløb, og hvilke resultater det indtil videre har kastet af sig, vil foredraget kaste lys over.

 

Alle foredrag finder sted i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgaard med indgang fra Gormsvej)

Tidspunkt: Hver gang kl. 19:30 – 21:30

Der er gratis og fri adgang for alle.

Mandag 7. oktober 2019   

Foredrag om Roskilde Dyrskue i 50 år
Journalist Henrik Denman

 

I 1969 blev Roskilde den nye værtsby for Det Sjællandske Fællesdyrskue.

 

I anledning af 50-året for det moderne Roskilde Dyrskue fortæller journalist Henrik Denman
historien om, hvorfor landbruget opgav det populære dyrskue på Bellahøj i København for at flytte det ud på Sjælland.

 

Roskilde vandt kampen om at blive værtsby for Fællesdyrskuet. For både Roskilde og landboorganisationerne var der tale om en stor satsning. Roskildes Byråds store vision var, at den nyanlagte Dyrskueplads skulle gøre Roskilde mere kendt over hele landet.

 

Foredraget belyser de lokale politikeres visioner, dyrskuets behov for at modernisere sig, modstanden mod at nedlægge de lokale dyrskuer til fordel for ét fællesdyrskue, og hvordan
Dyrskuepladsen gav helt nye muligheder med bl.a. Roskilde Festival.

 

Alle foredrag finder sted i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgaard med indgang fra Gormsvej)

Tidspunkt: Hver gang kl. 19:30 – 21:30

Der er gratis og fri adgang for alle.

Mandag 13. maj 2019   Lokalhistorie

Kim Furdal, museumsleder, ph.d

 

I 1891 måtte lærer ved Askov Højskole Poul Bjerge forklare, hvorfor han udsendte en kulturhistorisk årbog med lokalhistoriske artikler. Det var skam ikke for at tjene penge, men for at tjene en højere sag.

Siden er lokalsamfundets historie op gennem det 20. århundrede blevet nærværende i en grad, som vi ikke har set tidligere. Hvorfor interesserer vi os for lokalhistorie? Og hvorfor lige på de måder, som vi gør?

Kim Furdal, giver et nyt kulturhistorisk perspektiv på den lokalhistoriske interesse og en forklaring på, hvorfor vi er så bjergtaget af vores lokale fortid i en tid præget af globalisering.

 

Alle foredrag finder sted i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgaard med indgang fra Gormsvej)

Tidspunkt: Hver gang kl. 19:30 – 21:30

Der er gratis og fri adgang for alle.

Mandag 26. november 2018 kl. 19.30

Præsentation af årets årbog.

Eva Tønnesen.

Arkivar Eva Tønnesen har skrevet årets årbog, der handler om mænd – kendte som ukendte. Eva Tønnesen holder et oplæg.
Denne aften kan medlemmerne få årets årbog med hjem.

Foredraget finder sted i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgaard med indgang fra Gormsvej)

Tidspunkt kl. 19:30 – 21:30

Der er gratis og fri adgang for alle.

Mandag 21. januar 2019 kl. 19.30

Tycho Brahe

Ved astrofysiker og videnskabsformidler Majken B. E. Christensen, konsulent ved Syddansk Universitetsbiblioteks Tycho Brahe projekt og forskningsbibliotekar Jakob Holck.

Tycho Brahe 1546-1601 er verdenskendt som pioner inden for astronomi, men han var også en ægte renæssanceskikkelse. Hans fantastiske observationer dannede grundlaget for det nye verdensbillede med solen i centrum, selvom han ikke selv tilsluttede sig det. Kong Frederik 2. begunstigede ham ekstraordinært meget, bl.a. med øen Hven, hvor Tycho opførte de 2 observatorier Uranienborg og Stjerneborg. Måske den vigtigste af hans observationer skete dog allerede 11. november 1572, da han så en ”ny stjerne”, hvilket stred mod alt, hvad man hidtil havde ment om himmelhvælvingen. Vi ved i dag, at det var en supernova, han så.

Tycho Brahe beskrev et par år senere i 1576 disse iagttagelser og diskuterede deres konsekvenser i en helt central bog i videnskabshistorien: ”De Nova Stella” (”Om den nye stjerne”). En originalversion af denne uvurderlige bog findes i Karen Brahes Bibliotek i Roskilde.

Denne bog er unik, ikke blot på grund af indholdet, men også p.g.a. dens omslag og materiale. Ofte vil bogbind fra det 16. og 17. århundrede gemme på hemmeligheder i form af fragmenter af ældre tekster, herunder bidder af middelalderlige håndskrifter. Det er fragmenter, som datidens bogbindere genbrugte som omslag eller indbindingsfor. Ofte var der tale om pergament, dvs. forædlet læder fra eksempelvis kalve eller svin. Dette materiale er uhyre slidstærkt og kan under de rette omstændigheder holde i 1000 år. Et sådant fragment finder man også på denne udgave af De Nova Stella i Roskilde.

Aftenens foredrag vil behandle såvel Tycho Brahes liv, astronomi og betydning som bogen i Sofie Brahes bibliotek i Roskilde.

 

Foredraget finder sted i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgaard med indgang fra Gormsvej)

Tidspunkt kl. 19:30 – 21:30

Der er gratis og fri adgang for alle.

Mandag 25. februar

Romersk glas: fra luksusimport i danske jernaldergrave til hverdagsbrug i den romerske husholdning

Ved Karen Stine Schierup, forsker ved Nationalmuseet

 

Roskilde Museums seneste udgravninger af rige jernaldergrave ved Vindinge er de nyeste i en række eksempler fra romersk jernalder i Danmark, hvor eksotiske glasvarer udgør en del af den begravedes udstyr. Fundene bevidner de germanske fyrsters vidtstrakte forbindelser og anvendelsen af romerske luksusvarer som statussymbol. Men hvilken betydning havde glas og glasproduktion egentlig for den romerske borger?  Og hvordan blev denne produktion organiseret fra råvarer til færdig produkt? Foredraget vil kaste lys over glasproduktions historie i romersk tid begyndende med udviklingen af glaspustningsteknikken i det første århundrede f.v.t. Der gives et indblik i nogle af den romerske glasproduktions unikke mesterværker og centrale spørgsmål om masseproduktion, distribution, brug og genbrug på tværs af Romerrigets grænser belyses.  

Foredraget finder sted i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgaard med indgang fra Gormsvej)

Tidspunkt kl. 19:30 – 21:30

Der er gratis og fri adgang for alle.

Mandag 18. marts

Generalforsamling - Derefter:

Danmarks Middelalderlige Korstole

Ved Hans Jeppe Ravn, middelalderarkæolog.
 

Korstole er kirkelige kunstværker, som ofte er overset i offentligheden, og er ofte udført med samme kunstneriske begavelse som de middelalderlige altertavler. Særligt i de støre danske kirker finder man korstole, som er en sammenhængende stolerække. Stolestaderne blev i middelalderen benyttet under de lange tidebønner og messer til præster og munke. Selv i europæisk sammenhæng er DK's korstole hovedværker. Mange korstole er bevaret i danske kirker, fordi Danmark ikke oplevede samme brandstorm på kirkerne som i det centrale Europa. Foredraget vil indeholde kunst- kultur- samfunds- politisk- og militærhistoriske aspekter af middelalderen. Foredraget vil beskæftige sig med middelaldermenneskets syn på fremmede kulturer, så som jøder mv. Vi vil også komme omkring de senere tiders fremstillinger og negligeringer af den middelalderlige kirke, og middelalderkirkens ufattelige betydning for samfundet

Foredraget finder sted i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgaard med indgang fra Gormsvej)

Tidspunkt kl. 19:30 – 21:30

Der er gratis og fri adgang for alle.

 

 

 

 

Mandag 23. april 2018 kl. 19.30

 

Skandinavisme, personalunion og forsvarsforbund

Foredrag ved lektor ph.d. Jes Fabricius Møller

 

 

Norden er en enhed bestående af fem undtagelser. Denne iagttagelse af Uffe Østergaard beskriver meget godt, hvorfor der aldrig er kommet et tættere forbund i stand mellem de nu 5 nordiske lande.

For godt 200 år siden var der kun to stater, den dansk-norske og den svenske, der havde været rivaler i århundreder. Men i løbet af 1800-tallet blev interessen for en skandinavisk eller nordisk union vakt.

Der var særdeles gode grunde til at oprette en union og særdeles gode grunde til, at den ikke blev virkeliggjort.

Foredraget vil gennemgå forudsætningerne for, hvordan de fem undtagelser blev en enhed.

Jes Fabricius Møller, som netop er blevet udnævnt til kongelig ordenshistoriograf, er ansat på Københavns Universitet med speciale i det. 19. århundrede samt i det danske monarki.

 

 

Alle foredrag finder sted i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgaard med indgang fra Gormsvej)

Tidspunkt: Hver gang kl. 19:30 – 21:30

Arrangør: Historisk Samfund for Roskilde Amt. Der er gratis og fri adgang for alle. 

Mandag d. 12. marts 2018 kl. 19.30

Historisk Samfunds Generalforsamling i auditoriet på Roskilde Rådhus, den gamle indgang fra Gormsvej

Dagsorden ifølge vedtægterne: 


1.    Valg af dirigent.
2.    Formandens beretning.
3.    Regnskabsaflæggelse.
4.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

(på valg er Gorm Bruun Hansen, Bent Hansen, Ib Nielsen, Stig Ekblom og Jeppe Ravn)

5.    Valg af revisor og revisorsuppleant.
6.    Fastsættelse af kontingent.
7.    Indkomne forslag. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til

bestyrelsen senest 5/3 2018.

8.    Eventuelt.

Efter generalforsamlingen holdes foredrag: 

Den skæve domkirke - ved Thomas Bertelsen, redaktør ved Danmarks Kirker og Nationalmuseet

 

Roskilde Domkirke har i knap 200 år interesseret danske kulturhistorikere - og med god grund. Foruden at tjene som gravkirke for en lang række danske regenter, står kirkebygningen som et sjældent eksempel på fransk indflydelse på dansk bygningskultur i ældre middelalder. I det lys er det også kun naturligt, at kirken er optaget på UNESCO's verdensarvsliste.

 

I 2016 indledtes endnu en større undersøgelse af kirken. Denne gang er blikket rettet mod kirkens middelalderlige bygningshistorie, og atter har det været muligt at afsløre hidtil ukendte sider af den store bygning.

 

Således synes der nu svar på et gammelt spørgsmål: Hvorfor er kirkens grundplan så skæv?

Adgang forbeholdt medlemmer af Historisk Samfund

Tirsdag d. 6. Februar 2018 kl. 19.30

 

Den første danske jernbane gik til Roskilde 

Af fhv. museumschef for Danmarks Jernbanemuseum, dr. phil. Poul Thestrup

 

I begyndelsen af 1840erne havde mange danskere hørt om jernbaner, men få havde set dem med egne øjne. Da de to initiativtagere til projektet til en København-Roskildebane Gustav Schram og Søren Hjorth 27. feb. 1841 kom til Roskilde for på et møde at forklare Roskildeboerne, hvad det drejede sig om, havde de derfor en lille model-jernbane med for at vise, hvad skinner, skiftespor, drejeskiver og den slags var for noget. 
  
Inde i København kunne man ganske vist allerede tegne aktier i et tilsvarende bane-projekt i Holsten, som også lå under den danske konge, men det advarede aviserne imod af nationale grunde. Da aktierne i banen København-Roskilde endelig blev udbudt i 1844 var der dog heller ikke den store begejstring i Roskilde. Af de udbudte 7500 aktier tegnedes i alt to i Roskilde, en i Svendborg og 1125 i København. Resten af aktierne tegnedes i Hamborg og Holsten. Kunne et sådant projekt overhovedet gå godt? 

 

Foredraget finder sted på Roskilde Bibliotek, Dr. Margrethes Vej 14

Arrangør: Roskilde Museumsforening. Der er gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Roskilde Amt

Mandag d. 15. januar 2018 kl 19.30

Menighedssygehuset og hvad deraf fulgte.
Hans Michelsen, Sjællands Stiftsbibliotekar

 

I starten af 1900-tallet var hospitalsforholdene i Roskilde elendige. Med udgangspunkt i dannelsen af menighedssygehuset på Køgevej fortælles den forunderlige historie om Menighedsplejen, om diakonisser og om Danmarks eneste Menighedssygehus, rekreationshjem, plejehjem, der endte i Trekroner Plejecenter. Forsorg og omsorg i Roskilde er en central del af den velillustrerede fortælling.

Alle foredrag finder sted i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgaard med indgang fra Gormsvej)

Tidspunkt: Hver gang kl. 19:30 – 21:30    

Arrangør: Historisk Samfund for Roskilde Amt. Der er gratis og fri adgang for alle.

Mandag d. 27. november

Præsentation af Årbogen for 2017, samt foredrag med P.S. Ramanujam om Trankebar



Ramanujam vil berette om de danske kolonier i Indien: Trankebar og Serampore og om hans egne undersøgelser af deres historie og deres forbindelser med Danmark, specielt Roskilde. 
Desuden vil årets andre årbogsforfattere kortfattet præsentere artiklerne fra årbogen.

Alle foredrag finder sted i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgaard med indgang fra Gormsvej)

Tidspunkt: Hver gang kl. 19:30 – 21:30    Der er gratis og fri adgang for alle.

Arrangør: Historisk Samfund for Roskilde Amt. 

Roskilde og reformationen

 

Mandag d. 6. november kl. 19.30 i Auditoriet, Roskilde Rådhus
- ved Gorm Bruun Hansen, forh. lektor

Reformationen i 1500-tallet blev en katastrofe for Roskilde. Fra at have været en af rigets vigtigste og største byer sank den ned til en lille provinsby med en mægtig katedral, men uden biskop.

Befolkningstallet faldt kraftigt, de fleste kirker og klostre blev nedrevet, arealer indenfor volden blev tomme, byens betydning svandt ind.

Denne udvikling vil foredraget følge og forklare. Men vi skal også høre om, hvad der konkret skete i Roskilde under reformationen. Roskildebispen Joakim Rønnow fik således en dramatisk skæbne.

Alle foredrag finder sted i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgaard med indgang fra Gormsvej)

Tidspunkt: Hver gang kl. 19:30 – 21:30    Der er gratis og fri adgang for alle.

Arrangør: Historisk Samfund for Roskilde Amt. 

Martin Luther og reformationen i Danmark - før 1536
 
tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 19.30 på Roskilde Bibliotek, Dr. Margrethes Vej 14
- ved adjunkt og tidligere sognepræst Rasmus H.C. Dreyer

Enhver dansker har i skolen lært, at reformationen i Danmark var i 1536. Men det var i gang meget før. Luthers teseopslag 31. oktober 1517 er blevet det ikoniske øjeblik, hvor reformationen begyndte. Og reformationen satte præg på Danmark allerede fra dette år. Og i 1536 var alle landets store byer blevet evangeliske - den tids ord for lutherske. Men de danske reformatorer lod sig ikke bare inspirere af Luther. Hans Tausen, som eftertiden har kaldt ’den danske Luther’ ville f.eks. gå endnu længere end Martin Luther. Hans Tausen ville gøre et ukristeligt samfund kristeligt og troende igen - koste hvad det ville. - Rasmus H.C. Dreyer er adjunkt i kristendom og kirkehistorie på Diakonissestiftelsens uddannelser og tidl. sognepræst ved Roskilde Domkirke. Han er også formand for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Arrangør: Roskilde Museumsforening. Der er gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Roskilde Amt

Mellem Rom og Wittenberg​
Mandag, d. 9. Oktober 2017 kl. 19.30 i Auditoriet, Roskilde Rådhus
​En katolsk vinkel på reformationen og reformkatolikken Poul Helgesens tanker
- ved Kaare Rübner Jørgensen, forh. lektor, dr. phil. 

Karmeliterbroderen Poul Helgesen (ca 1485 – ca 1540) var reformationstidens mest betydningsfulde danske teolog. Han var en humanist, inspireret af Erasmus af Rotterdam. Som denne hilste han oprindelig Luthers kritik af pavedømmet velkommen, men blev fra 1522/23 hans skarpeste og mest kompetente kritiker i Danmark.

I dette foredrag præsenteres hans reformatoriske tanker, der repræsenterer en tredje vej mellem lutheranisme og pavetro katolicisme. Vi skal også høre om hans liv og forfatterskab.

Det hele rammes ind i en redegørelse for den katolske kirkes situation op til og under reformationen.

Arrangør: Historisk Samfund for Roskilde Amt. Gratis adgang for alle