© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon

Efterårsudflugten til Vestjylland 2016

24./25. september 2016

I turen deltog 31 medlemmer, og - i lighed med sidste år - var vi begunstiget af det dejligste og smukkeste efterårsvejr med både sol og vind.
 

På vejen derover gjorde vi et kort ophold i Jelling, hvor der var mulighed for at bese Jellingstenene og Jellinghøjene. Især var det interessant at blive gjort bekendt med de nyeste fund, hvor der i foråret 2007 blev fundet en del af en cirka 360 meter langskibssætning samt en halvdel af et Trelleborghus fra Vikingetiden
nord for kirkegården. I de efterfølgende år er der blevet påvist en meget stor palissadeindhegning, der har indrammet Jellingmonumenterne i et rombeformet område med en sidelængde på omtrent 359 meter. Rombens diagonaler skærer hinanden i en ret vinkel midt i Nordhøjen og deler området i fire ens retvinklede trekanter med sideforholdene 3 til 4 til 5, altså matematisk interessante, såkaldt pythagoræiske forhold. Det store bygværk kan dateres til anden halvdel af 900-tallet. 
- Flere deltagere udtrykte ærgrelse over, at der ikke var skabt mulighed for et længerevarende ophold i Jelling, men turens mål var trods alt Vestjylland, eller rettere den landsdel, der indtil for nylig gik under navnet Ringkøbing Amt og i tidligere tider blev benævnt Hardsyssel.

Resten af lørdag formiddag besøgtes Lønborg Kirke og Skjern Ådal samt Tipperne og Værnengene i den sydøstligste del af Ringkøbing Fjord. 
Den frodige dal langs Skjern Å har gennem århundreder virket som et trækplaster på mennesker, og i Middelalderen havde både kongen og kirken opmærksomheden rettet på ådalens ressourcer i form af blandt andet laksefiskeri og studehandel.

Der har således både ligget to kongeborge og en bispegård i området, som alle har gennemgået dramatiske begivenheder og skiftevis været i kongens og kirkens besiddelse.

Frokosten blev indtaget på Nymindegab Kro.

Lørdag eftermiddag bød på rundvisninger i Abelines Gård og ved Lyngvig Fyr på Holmsland Klit samt Ringkøbing Museum, 
inden middag og overnatning på Hotel Ringkøbing.

Abelines Gård er en fredet strandfogedgård, klitgård og museum. 
Den firelængede gård, typisk for klitgårdene på Holmsland Klit, er opført 1854-71 og har været strandfogedgård og telefoncentral. 1974 blev den restaureret og indrettet til museum, der viser stuehuset som det så ud, da Abeline Sørensen (død 1957) ejede gården.
Den betragtes som en af de bedst bevarede klitgårde på den jyske vestkyst.

Lyngvig Fyr er bygget i 1906 og rager op midt i klitlandskabet. 


Nogle af deltagerne besteg de 228 trin op til fyrets top og blev vistnok belønnet med Vestkystens bedste udsigt: Vesterhavet og Ringkøbing Fjord siges at rulle ind fra hver sin side og omkranser det toppede klitlandskab, der kun brydes af spredte sommerhusområder.

Det skulle således være et enestående skue, 53 meter over havoverfladen, som kun få steder ved Vestkysten kan gøre efter!

Efter et kort besøg på Ringkøbing Museum, indtog vi middagen og overnattede på Hotel Ringkøbing, der er en bindingsværksbygning fra ca. 1600; den har været gæstgivergård og hotel siden 1833 og er dermed et af landets ældste hoteller.

 

Borgmestergården ved siden af stammer fra 1817.

Søndagen startede med en forholdsvis lang køretur langs østsiden af Ringkøbing Fjord, hvor vi bl.a. kørte ”gennem” Vestas store fabrik - og på nordsiden af Øster Lem Hede og Løvbjerg Plantage


Øster Lem Hede rummer bl.a. usædvanligt velbevarede oldtidsagre fra den sene Bronzealder og tidlige Jernalder..

Første stop var ved Muldbjerghøjene fra Bronzealderen. Den store høj er opført over to mindre høje. I den ene høj fandtes Muldbjergmanden i en kiste af egetræ. 
Manden i graven var 180 cm høj. Ved hans side lå et smukt sværd med guld på fæstet. Kisten med dragt fra 1.365 fvt. og gravgaver er i dag udstillet på Nationalmuseet.

Herefter kørtes til jernalder-landsbyen Lyngsmose, der i århundrederne omkring begyndelsen af vores tidsregning var befæstet med både vold og voldgrav.
Der er ikke fundet direkte spor efter kampe ved Lyngsmose, men alene det faktum, at man har bygget en fæstning som denne, vidner om, at det har været en tid præget af uro og krig

 

Herefter var der tre kirker på programmet. - Stadil Kirke, hvor den kendte politiker, I.C. Christensen - der virkede for ca. 100 år siden - var kirkesanger, samtidig med at han var lærer i den nærtliggende landsby Hee. Stadil Kirke er bl.a. kendt for sit gyldne alter. - Vedersø Kirke, der mest er kendt, fordi Kaj Munk var præst der fra 1924 til mordet på ham i januar 1944.

- Og den meget interessante Staby Kirke, der kan føres tilbage til 1095, hvor kong Erik Ejegod angiveligt besøgte egnen og igangsatte kirkebyggeriet.

Efter en køretur på tangen mellem Vesterhavet og Nissum Fjord nåede vi frem til turens sidste stop - Ramme Dige, der ligger kun ca. 4 km fra Vesterhavet. 

Selve diget er sandsynligvis opført for ca. 2000 år siden, dvs. i Jernalderen.På dette tidspunkt gik der allerede en vigtig vejkorridor langs de mange høje. De fleste høje er opført for 3500 til 3100 år siden i Bronzealderen, men deres betydning i landskabet fortsatte i årtusinderne efter deres bygning.

Det er et af Danmarks ældste kendte forsvarsværker. Diget løber nord-syd og er kendt over en strækning på mere end 2,5 km. Og det spærrer for adgangen til en gammel vejkorridor, som har gået langs rækken af de mange gravhøje syd for Limfjorden. Ved Ramme Dige kunne man kontrollere, hvem der fik adgang til at fortsætte ad vejen mod vest. - Oprindeligt har der været ca 60 gravhøje i området. I dag er 15 tilbage. - Flere tidsperioder er involveret i området omkring Ramme Dige.

Inden turen tilbage til Sjælland om søndagen blev der serveret en meget delikat frokost på gourmet-restauranten Under Klippen i Holstebro.