© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon

Efterårsudflugten til Mols og Djursland 2015

19./20. september 2015

I turen deltog 28 medlemmer, og vi var begunstiget af det dejligste efterårsvejr med både sol og vind.
Om lørdagen gennemtrevlede og besteg vi Mols. - Vi besøgte bl.a. Ørnbjerg Mølle og fik en kort, 
men kyndig, gennemgang af møllens historie af møllelaugets formand Birgit Wøhlk

Lørdag eftermiddag besøgte vi bl.a. Poskær Stenhus, som er Danmarks største, smukkeste og mest kendte stendysse,·der daterer sig til Bondestenalderens såkaldte
tragtbægerkultur for ca. 5.200· år siden.

Der blev også tid til at bestige Trehøje, der ligger i den sydlige del af Mols Bjerge (127 m.o.h.) og som krones af bronzealderhøje.·
I arealerne omkring ses sporene efter Middelalderens højryggede agre, og den storslåede udsigt var værd at nyde.

Lørdagen afsluttedes med et besøg på Ryes Skanser ved "porten" til Helgenæs. Som nedenstående billede måske ikke illustrerer, er der tale om et imponerende skanseanlæg fra Den Første Slesvigske Krig (Treårskrigen 1848-50).

Lørdagen bød også på besøg i Knebel Kirke med Bjørn Nørgaards vidt berømte og meget omtalte alterparti og kors. - Ligeledes besøgtes Lyngsbækgård, Femmøller og Agri Bavnehøj,  der med sine 137 m.o.h. er det højeste punkt på Mols.
 Det var således en meget udmattet deltagerskare, der lørdag aften indtog en delikat middag i Ebeltoft

Søndagen bød ikke på samme strabadserende oplevelser, som lørdagens. Men alligevel besøgtes en række mindeværdige steder, som fx Dråby Kirke - ”Molslandets Domkirke”. - Og Rugård - herregården eller slottet mellem Ebeltoft og Grenaa, som indtil 1536 hørte under Øm Kloster, krongods 1536-79, derefter i slægten Arenfelds besiddelse til 1737. Fra 1857 er den ejet af slægten Mourier-Petersen.


På vejen til Vejlby Kirke fik deltagerne en genopfriskning af en af dansk litteraturs klassikere - Steen Steensen Blichers (1782-1848) novelle: Præsten i Vejlby -af mange betragtet som verdenshistoriens første moderne krimi, ganske vist i skarp konkurrence med den amerikanske forfatter Edgar Allan Poes (1809-1849) udgivelser.
'
- Inden frokosten på Mejlgaard Slotskro blev deltagerne delagtiggjort i det store inddæmningsprojekt fra slutningen af 1800-tallet - Kolindsund - mellem Grenaa og Randers Fjord.
- Ligeledes blev der fortalt om køkkenmøddingen  Mejlgaard Nederskov fra ældre stenalder, dateret til 4.460-3.980 fvt.

Glesborg Kirke med den markante altertavle blev også besøgt.

Inden turen tilbage til Sjælland om søndagen kørtes forbi to kirker: Fjellerup Kirke og Nørager Kirke. Og ind imellem disse kirker blev der gjort et længere ophold ved Tustrup, hvor der i begyndelsen af 1950´erne blev udgravet et kulthus og nogle storstensgrave fra Bondestenalderen - både dysser og en jættestue med et lille bikammer. 

Læseren må selv bruge tid på at google e. lign., hvis der ønskes flere oplysninger om dette enestående oldtidsfund.
I stedet for vises der et billede af Historisk Samfunds turudvalgsmedlemmer ved en af megalitgravene ved Tustrup.