© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon

Boglager

Foreningen ligger inde med et antal eksemplarer af Årbog for Historisk Samfund for Roskilde Amt 1977-2010

                                            Årbøgerne kan købes ved henvendelse til kassereren 


Årgang og Indhold:

 

1977 ”Middelalderbyen” og Roskilde – Topografiske problemer i det middelalderlige Roskilde - Vikingerne i Lejre – 
Nonneklostrene i Roskilde – Middelalderlige seglstamper fra Roskilde – Roskilde nyredolke – Benmagerens affaldskule

1978 Søvejen til Roskilde – Sven Bagges mønt – Topografiske problemer i det middelalderlige Roskilde II: Hospitalerne og møllerne – En skitse af forudsætningerne for arbejderbevægelsen i Roskilde 1870-76

1979 To møntskatte fra Køge og Roskilde – Topografiske problemer i det middelalderlige Roskilde III:
Bebyggelsen langs Algade og Skomagergade - Middelalderbefæstning og bolværker i Køge – Sven Grathes vold og grav omkring Roskilde – Lokalsamfundets universalbibliograf

1980 Udsolgt

1981 Roskilde som tidlig kongesæde, by og handelsplads - Sct. Gertrudsstræde i Køge – Rids af urmageriets historie i Roskilde - Strømbjerg og Stjernebjerg – Helhestens grav i Roskilde Domkirke – Arbejdererindringer fra Køge

1983 En hård skæbne (Himmelevpræsten Hans Trojel) – Ulf Jarl og drabet i Roskilde – En boplads fra yngre jernalder ved Køge – Skt. Ibs kirke i Roskilde

1984/85 Nogle jubilæumsovervejelser – Roskilde-smykker fra omkring 1000 til 1500-årene i Nationalmuseet – Forsvundne stednavne i Roskilde Amt – Våben og bispestav. Hvideslægtens heraldik og slægtens betydning for det middelalder- lige Roskilde – Kunne vikingerne sejle til Roskilde? – Den middelalderlige måleenhed i Køges byplan – Bopladserne ved GL. Lejre – Importeret lertøj fra Roskildes middelalder – Rejsegildet på Margrethespiret i 1788 – 
Historisk Samfund 1910-1983

1986 Voldsteder i Roskilde Amt – Veddelevgård-en liden lystgård ved Roskilde –Forsvundne stednavne i Roskilde Amt II – Offerfund på Elleore – Da damp var kraft - Dampkraftværket ved FDB´s garveri i Roskilde

1987 Udsolgt

1988 Udsolgt

1989 Udsolgt

1990 Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 
Modstanden – Tyskerpiger – Besættelsen set gennem Roskildepressen - Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse-L.A.B. 
Erindringer fra min barndom i Roskilde under besættelsen – Mine oplevelser den 9. april og min hverdag som husmor – At være barn under krigen
Køduddeling på Roskilde Station under folkestrejken – Tobaksarbejder i Karlslunde – Et gartnerihushold i krigstiden – En lastbilchaufførs arbejdsvilkår
Tørvegravning – Mit cykelhjul – Brochmands Skole i Køge under besættelsen – Tøxens Skole i krigsårene – Ungarerne i Hvalsø kommune - Værnemagere og politimester Vagn Br

1991/1992 Roskilde Bys Historie, bind I - indtil 1536

1993 De unge jøder i Roskilde Amt 1933-1943 
Hechaluz, Pionererne - De første 1933-1936 – Mellemtiden1936-1940 –Jugend-Alijah – Besættelsen 1940-1943, Hershaluz – Tiden før flugten - Oktober 1943 – Sverige – Den nye tid

1994 Ville Knud den Store gøre Roskilde til ærkesæde – Et nonneklosters godshistorie gennem 300 år. Sankt Clara Kloster i Roskilde 1256-1561 – Borup vandmølle – Maglekilde Vandkuranstalt-surmælk, omviklinger og brusebade – Hoverinægtelse og gårdbesiddelse i Himmelev sogn 1755

1995 Tømmerhandlere og tømmerhandler i Roskilde – Et apropos til Maglekilde Vandkuranstalt - Høy Ædle Hr. Biskop. 
Præsteindberetninger om jordskælvet21.-22. december 1759 – Forbrydelse og straf i Roskilde i 1600- og 1700-tallet –
Vikingerne ved Tryggevælde

1996/97 Musik i Roskilde - Fra Jødeharpe til Festival
Middelalderlige musikinstrumenter fra Roskildes undergrund – Weyse og Buntzen i Roskilde – Regimentsmusikken i Roskilde 1913-1932 – Emilius Bangert, Carl Nielsen og ”Commotio” - Jazz i Roskilde – Vi vil selv spille; de faglige organisationers musikkorps – Roskilde og Omegns Musikforening – Roskilde kommunale Musikskole –

Roskilde Festival - 27 år efter Woodstock

1998 Ernst Verwohlts 75 års dag 1. oktober 1998
Om Ernst Verwohlt – Fra Roskilde Bys og Amts historie og arkæologi - Heraldik – Gustav Wied – Fra by og amt

1999 - 2000 Roskilde Bys Historie, bind II - 1636-1850
Roskilde Bys Historie, bind III - 1850-1970

2001 Den katolske kirke i Roskilde 1901-2001
Sct. Laurentii kirke i Roskilde

2002 Håndværkets, handelens og industriens udvikling indtil 1848

2003 Roskilde Domkirke
Trækirken – Stenkirken – Domkirkens skytshelgen – Teglstenskirken – Koret i tidlig middelalder – Præsterne, Kanniker og Domkapitel – Sidealtre og alterpræster – Helligtrekongers Kapel – Kirken i sen middelalder – Kalkmalerier – Uret – Klokker – Reformationen – Begravelser – Gravkapeller og krypter –Kongernes gravkirke – Domkirkemuseet

2004 Billeder fra Roskilde Amt 1834 til 1970
Stænderforsamlingen i Roskilde – Danmarks første socialist – Det kommunale styre i Roskilde i stændertiden 1834-48 – Roskildekredsen 1849-1915 – Ordenshåndhævelse, forbrydelse og straf i Roskilde i årtierne omkring århundrededeskifte – Ryger DE også cigar? – Kommunalreformen 1870 og Roskilde Amt

2005 Roskilde i europæisk middelalderperspektiv – Martin A. Hansen og Sakral-Toografien – Fattigforsorg i Roskilde – Lystgården Veddelevgaard – Fra Roskilde via Geethacht til Leningrad – Widukind i Sachsen og Danmark – De indvandrede håndværkere og deres betydning for Roskilde gennem 100 år.

2006 Venstre i Roskilde Amt – Det radikale Venstres fødsel og barndom i Roskilde Amt – Om det dominikanske prædikenbrødrekloster i Roskilde – Amtsgården i Roskilde: en associationsgivende bygning – Mindeord om tømmerhandler Børge Dahl – Mindeord om advokat J.J.Skov

2007 Bondelandbruget i Gl. Roskilde Amt fra slutningen af 1700-tallet til 1970 –Fiskerbefolkningen i 1800-tallet. Maritimt erhvervsliv i Gl. Roskilde Amt – Industri, håndværk og husflid på landet i Gl. Roskilde Amt i 1800-tallet – Da Napoleonskrigene kom til Roskilde – Slaget ved Køge Landevej 1807. Et overset kapitel i historien om 1807 – Broder Johannes Nyborg. Fokus på Roskildes dominikanske biskop – Mindeord over fhv. amtsdirektør Ernst Verwohlt

2008 Festskrift til Erling Bondesen
Polyhistorikeren ERLING Bondesen – Kontakt med England. Roskilde og Køge 1940-1945 – Johannes Dam Hage, en forkæmper for trykkefrihed og demokratiske rettigheder – En progressiv geografilærer i Roskilde omkring 1830 – Lejres brændte sten – Den tidligste presse i Roskilde – Anløbspladser ved Køge Bugt-fra vikingetid til middelalder – Beowulf forstået i samspil med historie-arkæologi og geologi – Samspillet mellem historie-arkæologi i et videnskabeligt perspektiv

2009 Mellem fjord og bugt
Landskabsrelieffet, bosættelsesmønsteret og arealudnyttelsen i jernalder, Vikingetid og middelalder – Jernalderbosættelsen i det gamle Roskilde Amt – Køge-Roskilde-områdets stednavne -. Middelalderlig landbebyggelse i det gamle Roskilde Amt – Kirkerne som kilder til middelalderens kulturlandskab – Hvem ejede jorden i middelalderens Østsjælland

2010 Et indledende essay – Historisk Samfund 1910-2010 – Arthur Fang; en pioner som lokalhistoriker – 
Markering af 200 året for kunstneren Wilhelm Marstrands fødsel.

 

2011

Tycho Brahe og Roskilde - Roskilde egnens dyrlæger 1800-2000 - Fiskerbåden, et nyt bud - En vandring i Sct. Hans Hospitals Museum - Fastelavn - Fremmed indflydelse i vikingetid og tidlig middelalder

2012

Sjællands Stiftsbibliotek 1812-2012. En historie om Danmarks første stiftsbibliotek. Udgivet sammen med Roskilde Stift

2013

Carl Ludvig Runge, en tragisk skikkelse fra Tranquebar til Roskilde - Da Tycho Brahe gik i kloster, eller et billedes historie - Sjællands Stifts almindelige skolemøder 1844-1934 - Tunestillingen i en udenrigs- og forsvarspolitisk sammenhæng - Maglekilde Bomuldsmanufaktur. Et industrieventyr i guldalderens Roskilde

2014

Monografi: Stærke kvinder i Roskilde

2015

Birgitte Oxe, priorinden i Sankt Agnes Kloster - - Den hvide Ridders død - Bredgade 4, historien om et hus i Roskilde - Syd for banen, lokalhistorie i Roskilde - Roskilde Madrasfabrik - Rosma, en personlig beretning - Mindeord om Viggo Nielsen

2016

Monografi: Fra hammer og ambolt til computer. En historie om Metal Roskilde i 125 år.

2017

Sejlspærringer og søforsvarsværker i Roskilde Fjord - Digitalisering af Roskilde Skt. Claras Klosters arkiv - Om den unge broder Jakobs flugt fra dominikanerklosteret i Roskilde - Det skandinaviske naturforskermødes udflugt til Roskilde 1847 - Fra skatteopkræver i Serampore til keglespiller i Roskilde

2018

Monografi: Gæve og grumme mænd i Roskilde