© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon

Foreningens aktiviter 

Her kan du se forskellige aktiviteter, som foreningen arrangerer eller anbefaler

Generalforsamling 2020

 

Der indkaldes herved til


Historisk Samfunds Generalforsamling
i auditoriet på Roskilde Rådhus, den gamle indgang fra Gormsvej
Mandag d. 16. marts 2020 kl. 19.30


Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2/3 2020.
8. Eventuelt.


Gorm Bruun Hansen
formand